1

عنوان : Shazam!

فروش آخر هفته : : 53505326 دلار

فروش کلی : 80000000 دلار

2

عنوان : Little

فروش آخر هفته : : 15405455 دلار

فروش کلی : 20000000 دلار

3

عنوان : Hellboy

فروش آخر هفته : : 12045147 دلار

فروش کلی : 50000000 دلار

4

عنوان : Pet Sematary

فروش آخر هفته : : 24502775 دلار

فروش کلی : 21000000 دلار

5

عنوان : Dumbo

فروش آخر هفته : : 45990748 دلار

فروش کلی : 170000000 دلار

6

عنوان : Captain Marvel

فروش آخر هفته : : 153433423 دلار

فروش کلی : 152000000 دلار

7

عنوان : Us

فروش آخر هفته : : 71117625 دلار

فروش کلی : 20000000 دلار

8

عنوان : After

فروش آخر هفته : : 6002349 دلار

فروش کلی : 0 دلار

9

عنوان : Missing Link

فروش آخر هفته : : 5944950 دلار

فروش کلی : 0 دلار

10

عنوان : The Best of Enemies

فروش آخر هفته : : 4446190 دلار

فروش کلی : 0 دلار